• Apen fra Domkirkegaten 

   Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore; Jansen, Øystein James; Dunlop, Rory; Underhaug, Per Chritian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   En 700 år gammel ape i kleberstein ble funnet under arkeologisk utgravning i Domkirkegaten i nærheten av Bergen domkirke for vel 30 år siden. Ny forskning viser at apen ble laget av samme type stein som den vi finner i ...
  • Appelløfs blekksprut 

   Willasen, Endre; Tandberg, Anne Helene (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Fysiske prøver med eksemplarer av navngitte arter er viktig for en felles vitenskapelig forståelse av hvordan en gitt art er forskjellig fra andre arter. Vitenskapelige samlinger dokumenterer publiserte observasjoner av ...
  • Botanikken som vitenskap i Bergen 

   Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I år (2020) markeres 950 års-jubiléet for grunnleggelsen av Bergen, byen som offisielt er «rhododendronens by». Det kan være passende å se på hvordan botanikken utviklet seg her i løpet av århundrene.
  • Dagens klima- og breforsking – med røter tilbake til dei første breforskarane 

   Nesje, Atle (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Høgare temperaturar, minkande brear, mindre sjøis i Arktis og stigande globalt havnivå på grunn av smelting av is på land, har gjort studiar av brear, iskapper og innlandsisane på Grønland og i Antarktis meir aktuelle enn ...
  • Den rastløse konservatoren - Fridtjof Nansen og Bergens Museum 

   Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Fridtjof Nansens livslange forhold til Bergen og Bergens Museum var både komplisert og paradoksalt. I løpet av de formative årene fra 1882 til 1887 utviklet Nansen seg fra en 21-årig uerfaren 2. konservator til museets ...
  • "Den siste lofothesten": Var det helt sant? 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Lofothesten er blitt et viktig utstillingsobjekt ved Universitetsmuseet i Bergen. Den har vært utstilt hos oss i mange tiår og har blitt et symbol for museet. Hvordan har tidligere undersøkelser og fortolkninger påvirket ...
  • Draumen om straumen 

   Østerhus, Svein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 100 år hadde oseanografane drøymt om å kunne måle kor mykje masse og varme som Golfstraumen transporterer fra Nord-Atlanteren til dei nordiske hava og vidare til Arktis. Den Norske Atlanterhavsstraumen, vår "Golfstraum", ...
  • Eggsamlinger, rovfugler og miljøgifter 

   Lislevand, Terje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   At hunner legger egg, er vanlig i mange dyregrupper, men fuglene er unike ved at de beskytter innholdet i egget med et hardt, kalkrikt skall. Dette skallet er fra naturens side særdeles variabelt mellom arter, både i ...
  • Else Nitter - kvinnen bak samlingene 

   Enggrav, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021)
   Bygdesamlingen ved Universitetsmuseet omfatter en stor samling av folkedrakter, husgeråd, redskaper og møbler fra vestlandske gårdsbruk. Rundt 1400 av disse er samlet inn av Else Nitter, et navn som dukker opp regelmessig ...
  • En bergenser i Shanghai 

   Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
  • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
  • En samling blir til - om innsamling av hesteskjeletter ved Bergens Museum 

   Hufthammer, Anne Karin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I årene 1914–16 undersøkte professor Haakon Shetelig steinalderboplassen på Ruskeneset i Fana. Foruten oldsaker kom det for dagen et stort beinmateriale, både av fugl, fisk og pattedyr. Mer enn 5000 bein og beinfragmenter ...
  • Espelandfunnet; gull og offer i eldre jernalder 

   Ramstad, Morten (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Et nytt arkeologisk funn vitner om at det for over 1500 år siden ble lagt ned gull på Espeland utenfor Bergen. De arkeologiske undersøkelsene av funnstedet gir et innblikk i årsaken bak nedleggelsen. Kan dette ha vært et ...
  • Et ikon i de levende samlingene 

   Eriksson, Torsten; Smedmark, Jenny; Salvesen, Per Harald (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   På Muséplassen, foran en av de mest kjente bygningene i Bergen, «Bergen Museum», nå Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie, står et bemerkelsesverdig tre. Det ble plantet høsten 1998 i forbindelse med Muséhagens ...
  • Et skipsforlis - og en gave til Bergens Museum 

   Nordby, Camilla (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   De kulturhistoriske samlingene ved Universitetsmuseet er en nær endeløs kilde til ny kunnskap og viten om svunne tider. Som oftest gir gjenstandene oss mer overordnet kunnskap om ulike skikker, stilarter, handel og ...
  • Fra enkeltgjenstander til stordata - løsfunn fra steinalder i Hordaland 

   Bergsvik, Knut Andreas; Aksdal, Jostein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Etter at Bergens Museum ble etablert i 1825, begynte det å komme inn arkeologiske gjenstander fra distriktene. De var som regel funnet av bønder og jordarbeidere, og var videreformidlet av museets støttespillere, som ofte ...
  • Fragmenter av historier - et bronsealderfunn fra Veum 

   Anfinset, Nils (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   «At denne lille fjelddal dog er meget gammel bygd, sees også af det smukke fund (B. M. 3295) "fra en meget tidlig del af bronsealderen, som gjordes der i 1878.» Denne beskrivelsen finner vi om et funn fra eldre jernalder ...
  • Gaming i romertid - makt og spill i eldre romertid 

   Ramstad, Morten (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I april 2020 undersøkte arkeologer ved Universitetsmuseet ei gravrøys fra eldre jernalder på Ytre Fosse i Alver. På forhånd var våre forventninger ikke de aller største, røysa var både unnselig og framstod som delvis skadet. ...
  • Hovemadonnaen – Skapt på 1200-talet. Gjenskapt på 2000-talet 

   Hommedal, Alf Tore (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Eit kjenneteikn ved gjenstandar i kulturhistoriske museum er at dei gjerne har gjennomgått ei forvandling frå å vera heile og komplette, slik dei opphavleg vart skapte, til å vera fragmentariske. Dei er i samlingane helst ...