• Alternatives to death - An illustrators thoughts on the ethics of the zoological display 

   Skårdal, Kristin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Everything that has ever lived will at one point die, but what happens after we die is not the same for everyone. Some death holds more emotional value than other, and this is something that becomes especially obvious ...
  • Amanuensis i botanikk Astrid Karlsen - en bemerkelsesverdig karriere for ei kvinne fra bygda 

   Karlsen, Asbjørn (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   For vel 100 år siden (1922) fikk Astrid Karlsen stilling som amanuensis ved Bergens Museum og ble den første kvinne i en fast vitenskapelig stilling i botanikk ved museet. På denne tiden var en slik akademisk løpebane ...
  • Apen fra Domkirkegaten 

   Hansen, Gitte; Hommedal, Alf Tore; Jansen, Øystein James; Dunlop, Rory; Underhaug, Per Chritian (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   En 700 år gammel ape i kleberstein ble funnet under arkeologisk utgravning i Domkirkegaten i nærheten av Bergen domkirke for vel 30 år siden. Ny forskning viser at apen ble laget av samme type stein som den vi finner i ...
  • Appelløfs blekksprut 

   Willasen, Endre; Tandberg, Anne Helene (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Fysiske prøver med eksemplarer av navngitte arter er viktig for en felles vitenskapelig forståelse av hvordan en gitt art er forskjellig fra andre arter. Vitenskapelige samlinger dokumenterer publiserte observasjoner av ...
  • The Bergen Minke Whale in Naples – The scientific relationship between Wilhelm Frimann Koren Christie and the Italian natural scientist Stefano delle Chiaje 

   Torino, Marielva (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   In the Grand Hall of the Zoological Museum of Naples, a skeleton of a minke whale – a Balaenoptera rostrata – is exhibited. It is only recently that the history of this whale has been reconstructed. This was the result of ...
  • Bergens Ligbrændingsforening og Bergens Museum 

   Myklebust, Marie Moe (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Fram til Muséplass 3 stengte for rehabilitering i 2013, var bysta av Daniel Cornelius Danielssen det første ein såg då ein kom inn dørene på museet. Denne bysta avbilda ikkje berre mannen som hadde vore direktør og preses ...
  • Botanikken som vitenskap i Bergen 

   Jørgensen, Per Magnus (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I år (2020) markeres 950 års-jubiléet for grunnleggelsen av Bergen, byen som offisielt er «rhododendronens by». Det kan være passende å se på hvordan botanikken utviklet seg her i løpet av århundrene.
  • Dagens klima- og breforsking – med røter tilbake til dei første breforskarane 

   Nesje, Atle (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Høgare temperaturar, minkande brear, mindre sjøis i Arktis og stigande globalt havnivå på grunn av smelting av is på land, har gjort studiar av brear, iskapper og innlandsisane på Grønland og i Antarktis meir aktuelle enn ...
  • Den biologiske tegningen – hvorfor tegner vi fremdeles? 

   Tandberg, Anne Helene S. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;27, Chapter, 2022-12)
   Tegninger av både deler av og hele individer av biologiske taksa er fremdeles en metode som ikke bare er akseptert, men foretrukket for mange grupper organismer. Hvorfor er en såpass subjektiv illustrasjonsmetode fremdeles ...
  • Den rastløse konservatoren - Fridtjof Nansen og Bergens Museum 

   Paasche, Marianne; Søndenå, Ola (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   Fridtjof Nansens livslange forhold til Bergen og Bergens Museum var både komplisert og paradoksalt. I løpet av de formative årene fra 1882 til 1887 utviklet Nansen seg fra en 21-årig uerfaren 2. konservator til museets ...
  • "Den siste lofothesten": Var det helt sant? 

   Årrestad, Kari K. (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   Lofothesten er blitt et viktig utstillingsobjekt ved Universitetsmuseet i Bergen. Den har vært utstilt hos oss i mange tiår og har blitt et symbol for museet. Hvordan har tidligere undersøkelser og fortolkninger påvirket ...
  • Draumen om straumen 

   Østerhus, Svein (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I 100 år hadde oseanografane drøymt om å kunne måle kor mykje masse og varme som Golfstraumen transporterer fra Nord-Atlanteren til dei nordiske hava og vidare til Arktis. Den Norske Atlanterhavsstraumen, vår "Golfstraum", ...
  • Eggsamlinger, rovfugler og miljøgifter 

   Lislevand, Terje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021-12)
   At hunner legger egg, er vanlig i mange dyregrupper, men fuglene er unike ved at de beskytter innholdet i egget med et hardt, kalkrikt skall. Dette skallet er fra naturens side særdeles variabelt mellom arter, både i ...
  • Else Nitter - kvinnen bak samlingene 

   Enggrav, Tonje (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;26, Chapter, 2021)
   Bygdesamlingen ved Universitetsmuseet omfatter en stor samling av folkedrakter, husgeråd, redskaper og møbler fra vestlandske gårdsbruk. Rundt 1400 av disse er samlet inn av Else Nitter, et navn som dukker opp regelmessig ...
  • En bergenser i Shanghai 

   Rio, Knut Mikjel (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   I utstillingen i 4. etasje på Kulturhistorie har vi for tiden utstilt noen av våre mest spektakulære etnografiske gjenstander. Disse gjenstandene i montrene har vært vitner til spennende historiske hendelser og personlige ...
  • En byhistorie i kleber 

   Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Øystein James (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Naturhistorisk museum prydes av 62 løvehoder. Rehabiliteringen av bygningen avdekket, under sju lag med maling, at løvehodene på midtbygget fra 1865 var hogd i kleberstein, mens hodene på fløyene fra 1898 var støpt i betong. ...
  • En liten komse - om tingenes skjebne i historiefortellinger 

   Årrestad, Kari Klæbo (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;25, Chapter, 2020-12)
   Unnselige dagligdagse gjenstander, ikke minst gjenstander fra barnekulturen, er underrepresentert i museenes samlinger. Et eksempel på en slik gjenstand er den lille lekekomsen som dukket opp hos en brukthandler i Sør-Sverige ...
  • En oppsummering av Hardbunnsfauna-prosjektet (2019-2022) 

   Kongshavn, Katrine; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon A.; Willassen, Endre (Årbok for Uiversitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Hvor godt kjenner vi havet? I Hardbunnsfauna spurte vi oss: hva finner vi like under overflaten? Ikke på tusenvis av meters dyp eller på andre utilgjengelige steder, men rett nedenfor brygga, i strandsonen, i tareskogen? ...
  • En samling blir til - om innsamling av hesteskjeletter ved Bergens Museum 

   Hufthammer, Anne Karin (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;24, Chapter, 2019-12)
   I årene 1914–16 undersøkte professor Haakon Shetelig steinalderboplassen på Ruskeneset i Fana. Foruten oldsaker kom det for dagen et stort beinmateriale, både av fugl, fisk og pattedyr. Mer enn 5000 bein og beinfragmenter ...
  • En smak av pepper - første funn av guineapepper (Aframomum melegueta) i Bergen 

   Halvorsen, Lene Synnøve (Årbok for Universitetsmuseet i Bergen;28, Chapter, 2023-12)
   Ved arkeologiske utgravninger i regi av NIKU ved Katedralskolen (Katten) i Kong Oscars gate i 2018, ble det blant annet funnet rester av en brønn, en gammel kistemur, bygninger, samt spor etter tidligere gateløp. Jordprøver ...