Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElgvin, Olav
dc.date.accessioned2022-03-30T13:49:33Z
dc.date.available2022-03-30T13:49:33Z
dc.date.created2022-01-28T15:15:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1501-9934
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988653
dc.description.abstractInnenfor statsvitenskapen har flere forskere analysert samfunnet som et felt som preges av politiske skillelinjer eller konfliktlinjer, etter pionerarbeidene til Stein Rokkan. En konfliktlinje er en dimensjon konflikter gjerne krystalliserer seg rundt - slik som arbeiderklasse mot overklasse eller sentrum mot periferi. I forskningen på organisert islam i både Norge og andre europeiske land har man i liten grad utforsket hvilke konfliktlinjer som er de dominerende. Mye tyder på at organisert islam i Norge er et felt som preges av både samarbeid og konflikt, men det finnes lite forskning på hvilke konfliktlinjer som dominerer. I denne artikkelen forsøker jeg å identifisere hvilke konfliktlinjer som preger organisert islam i Norge ved å ta utgangspunkt i historien til Islamsk Råd Norge. Ettersom Islamsk Råd Norge (IRN) har vært det viktigste forsøket på å samle de ulike delene av norsk organisert islam under én paraply, er det sannsynlig at konfliktlinjene i IRN også kan brukes som et prisme for å forstå konfliktlinjer i det bredere islamske landskapet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNovusen_US
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.titleTeologi og tilpasning: Skillelinjer og konfliktlinjer i norsk organisert islamen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 the authoren_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1992715
dc.source.journalDIN - Tidsskrift for religion og kulturen_US
dc.source.pagenumber41-65en_US
dc.identifier.citationDIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2021, 2021 (2), 41-65.en_US
dc.source.volume2021en_US
dc.source.issue2en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal