Show simple item record

dc.contributor.authorNgo, Nhu Mai
dc.date.accessioned2022-04-01T08:08:43Z
dc.date.available2022-04-01T08:08:43Z
dc.date.issued2021-12-10
dc.date.submitted2022-01-14T23:01:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989054
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å kartlegge de strafferettslige rammene for å holde omsorgspersoner strafferettslig ansvarlig for passiv medvirkning til mishandling av barn. Nærmere bestemt skal oppgaven avklare hvilke vilkår som må være til stede og i hvilke situasjoner en omsorgsperson kan pådra seg medvirkningsansvar. Oppgavens hoveddel utgjør en rettsdogmatisk analyse av straffansvaret. Oppgavens siste del vil drøfte de rettspolitiske konsekvensene av dagens rettstilstand. Den sentrale problemstillingen i denne delen av oppgaven er om det bør være et eget straffebud som regulerer omsorgspersoners straffansvar for passiv medvirkning til mishandling av barn.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectstraffansvar
dc.subjectmedvirkning
dc.subjectomsorgspersoner
dc.subjectbarn
dc.subjectmishandling
dc.subjectpassivitet
dc.titleOmsorgspersoners straffansvar for passiv medvirkning til mishandling av barn
dc.title.alternativeCaretaker's criminal liability for passive child abuse
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-01-14T23:01:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record