Show simple item record

dc.contributor.authorTorp-Holte, Andreas
dc.date.accessioned2022-04-01T08:21:33Z
dc.date.available2022-04-01T08:21:33Z
dc.date.issued2021-12-10
dc.date.submitted2022-01-14T23:01:00Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989102
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er Høyesteretts metodiske tilnærming ved tolkning av lovfestede regler om vern mot kreditorbeslag, belyst med Høyesteretts dom HR-2020-837-A (Bergen Bunkers). Oppgavens problemstilling er hva Høyesterett krever av rettskildemessige holdepunkter for å gjøre unntak fra utgangspunktet om at lovfestede rettsvernsregler skal tolkes strengt etter sin ordlyd, og særlig hvilke metodiske retningslinjer som følger av Bergen Bunkers-dommen i denne sammenheng.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectHR-2020-837-A Bergen Bunkers
dc.subjectFaktoringpant
dc.subjectkreditorbeslag
dc.subjectHøyesteretts metodebruk
dc.subjectformuerett
dc.subjecttolkning av lovfestede rettsvernsregler
dc.subjectdynamisk tingsrett
dc.subjectHøyesteretts metodiske tilnærming
dc.subjectBergen Bunkers
dc.subjectjuridisk metode
dc.subjectkreditorekstinksjon
dc.subjectHR-2020-837-A
dc.subjectrettsvern
dc.titleHøyesteretts metodiske tilnærming ved tolkning av lovfestede regler om vern mot kreditorbeslag, belyst med HR-2020-837-A Bergen Bunkers
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-01-14T23:01:00Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.description.localcodeMAJUR
dc.description.localcodeMAJUR-2
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record