Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLægran, Ingvild Tangen
dc.date.accessioned2022-06-08T23:44:24Z
dc.date.available2022-06-08T23:44:24Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-08T22:01:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998017
dc.description.abstractFor lite fysisk aktivitet er et globalt folkehelseproblem og kroppsøvingsfaget kan være et tiltak for å fremme folkehelsen. Fravær i faget er en utfordring, spesielt blant yrkesfagelever. Koronapandemien og smittevernstiltak førte til at retningslinjene i faget ble endret. Formålet med denne studien er å undersøke yrkesfagelevers erfaringer med kroppsøving under koronapandemien og deres motivasjon for faget. Selvbestemmelsesteorien og økologiske utviklingsmodell blir anvendt som teoretisk rammeverk. Et kvalitativt forskningsdesign med fire semistrukturerte fokusgruppeintervju ble benyttet. Til sammen deltok 24 andreårselever ved yrkesfaglig utdanningsprogram i Vestland fylke. Tematisk analyse ble brukt som analysemetode. Funnene viser at elevene erfarte kroppsøvingsfaget under koronapandemien som teoretisk, digitalisert og endret. Undervisningen ble beskrevet som mangelfull. Høye krav til selvstendighet i faget var utfordrende og førte til juksing. Hjemmeskole ble beskrevet som tryggere og mer behagelig. Resultatene viser at motivasjonen til elevene varierte og omhandlet et samspill mellom å oppleve autonomi, egen effektivitet og tilhørighet. Et negativt kroppsbilde og det å være fysisk aktive foran andre var barrierer for deltakelse i faget. Funnene viser at et negativt kroppsbilde kan påvirke elevenes erfaringer med kroppsøvingsfaget. Studiens funn indikerer at flere elever har et usunt forhold til fysisk aktivitet, kroppsøving, kropp og helse. Dette understreker viktigheten av å fremme sunne verdier i kroppsøvingsfaget og i samfunnet. Helsefremmende arbeid på tvers av samfunnssektorer og samfunnsnivåer kan bidra til å fremme positiv helseatferd blant barn og unge.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectkoronapandemien
dc.subjectHelsefremmende arbeid
dc.subjectyrkesfagelever
dc.subjectden økologiske utviklingsmodellen og selvbestemmelsesteorien
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.titleEt annerledes kroppsøvingsfag fra et elevperspektiv. En kvalitativ studie om yrkesfagelevers erfaringer med kroppsøving under koronapandemien og deres motivasjon for faget.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-08T22:01:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel