Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTronrud, Tine
dc.date.accessioned2022-06-20T23:50:44Z
dc.date.available2022-06-20T23:50:44Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-20T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2999676
dc.description.abstractAuditive verbale hallusinasjoner (AVH) har vært assosiert med hyperaktivitet i venstre temporoparietal cortex (TPC) og hypoaktivitet i venstre dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). Basert på disse funnene har det blitt foreslått at transkraniell direkte strømstimulering (tDCS), med den antatt eksitatoriske anoden og den antatte hemmende katoden plassert henholdsvis over venstre DLPFC og venstre TPC, kan lindre AVH. Til tross for lovende funn er imidlertid resultatene av denne behandlingen inkonsekvente. Målet med dette studie var å teste om en reversering av denne elektrode plasseringen hos friske deltakere ville føre til en omvendt effekt, det vil si økninger i auditive falske oppfatninger (H1). Dette vil kunne bekrefte det teoretiske grunnlaget for tDCS-behandlingen av AVH. I tillegg testet vi om flere auditive falske oppfatninger kunne utløses når deltakerne forventet visse ord (top-down-effekt) og når disse ordene var innebygd i menneskelig støy (bottom-up-effekt). Syttiseks deltakere ble testet to ganger, en gang med ekte og en gang med falsk tDCS. Trettini deltakere fikk elektrodeplasseringen som er brukt i behandlinger av AVH hos kliniske pasienter, mens trettisyv fikk omvendt elektrode plassering. Effekten av tDCS ble målt med en signaldeteksjonsoppgave (SDT) under hver økt. Vi klarte ikke å finne noen effekt av elektrodeplassering eller den forventete top-down/bottom-up interaksjonen. Mulige forklaringer på manglende funn, som at tDCS muligens ikke retter seg mot tiltenkte nevrale nettverk, presenteres.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectDLPFC
dc.subjectSDT
dc.subjectauditory false perceptions
dc.subjectauditive verbale hallusinasjoner
dc.subjecttranskraniell direkte strømstimulering
dc.subjectsource monitoring
dc.subjectTPC
dc.subjectsignaldeteksjonsoppgave
dc.subjecttDCS
dc.subjecttemporoparietal cortex
dc.subjectauditory verbal hallucinations
dc.subjectdorsolateral prefrontal cortex
dc.subjecttranscranial Direct Current Simulation
dc.subjectinhibitory control
dc.subjectexecutive functions
dc.subjecteksekutive funksjoner
dc.subjectsignal detection task
dc.subjectauditive falske oppfatninger
dc.titleThe Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Auditory False Perceptions in Healthy Participants
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-20T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i psykologi
dc.description.localcodeMAPSYK360
dc.description.localcodeINTL-KMD
dc.description.localcodeINTL-MED
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.description.localcodeINTL-JUS
dc.description.localcodeINTL-MN
dc.description.localcodeINTL-HF
dc.description.localcodeINTL-PSYK
dc.description.localcodeINTL-SV
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK360
fs.unitcode17-35-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel