Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMadland, Kristin
dc.date.accessioned2022-06-27T23:58:26Z
dc.date.available2022-06-27T23:58:26Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.date.submitted2022-06-27T22:00:39Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001123
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt som formål å se på bruken av engelske uttalevarianter (“accents”) i animerte tv-serier fra Disney, utgitt mellom 1985 og 2020. Totalt har 490 karakterer fra 14 ulike serier blitt analysert og kategorisert for å undersøke hvorvidt det finnes systematiske korrelasjoner mellom bestemte karaktertrekk og spesifikke uttalevarianter. I tillegg har et viktig mål for oppgaven vært å avdekke potensielle diakroniske endringer mellom de gamle og de nye tv-seriene, og om dette eventuelt kan knyttes til endringer og utvikling i samfunnet. Et grunnleggende premiss for oppgaven er at språkbruk i media reflekterer språkholdninger og stereotypiske oppfatninger som eksisterer i samfunnet. Tidligere forskning på språkholdninger har vist at folk typisk assosierer ulike varianter av engelsk med spesifikke personlige egenskaper og sosiale bakgrunner. Det å bruke ulike uttalevarianter i film og tv-serier kan dermed være et effektivt virkemiddel for bygge karakterer. Resultatene fra denne oppgaven blir sammenlignet med funn fra tidligere studier som har sett på bruk av engelske uttalevarianter i film og tv. Noen av studiene har fokusert på tv-serier rettet mot enten barn eller mot et litt eldre publikum. Andre har sett på ulike typer filmer, f.eks. fantasy-filmer, filmer i Harry Potter-serien eller filmer fra Disney. Samtlige studier har funnet systematiske sammenhenger mellom ulike karaktertrekk og varianter av engelsk, og det er disse korrelasjonene som har dannet grunnlaget for hypotesene i denne oppgaven. I forhold til de underliggende hypotesene var det forventet å finne systematiske sammenhenger mellom uttalevarianter og karaktertrekk, som alder, kjønn, karakterrolle i serien, om karakterene var onde eller gode, om de var sympatiske eller ikke, om de var mennesker eller ikke, samt hvor sofistikerte de var. Forventingen var også å finne forskjeller mellom de gamle og de nyere seriene. Siden samfunnet har utviklet seg mye over de siste tiårene, var forventningen å finne mer stereotypisk språkbruk i de gamle seriene, og mindre av dette i de nye seriene. Resultatene viser at det er korrelasjoner mellom uttalevarianter og karaktertrekk i Disneys tv-serier, men at noen endringer har skjedd over de siste årene. Den meste brukte uttalevarianten i alle seriene var standard amerikansk, og andelen karakterer som snakket denne varianten av engelsk var enda større i de nye enn i de gamle seriene. I analysen av språkbruk i seriene ble det funnet forskjeller mellom barn og voksne, kvinner og menn, gode og onde, sympatiske og usympatiske, mennesker og ikke-mennesker, sofistikerte og usofistikerte. Selv om forskjellene er mindre i de nye seriene, viser resultatene i denne oppgaven at det fremdeles finnes stereotypisk språkbruk i Disneys animerte tv-serier.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectLanguage Attitudes
dc.titleThe Wonderful World of Accents: Accent Use in Disney’s Animated Television Series 1985-2020
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-27T22:00:39Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeEngelsk mastergradsoppgave
dc.description.localcodeENG350
dc.description.localcodeMAHF-ENG
dc.description.localcodeMAHF-LÆFR
dc.subject.nus711124
fs.subjectcodeENG350
fs.unitcode11-20-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel