Show simple item record

dc.contributor.authorGood, Henning Christopher
dc.date.accessioned2022-06-29T23:48:17Z
dc.date.available2022-06-29T23:48:17Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.date.submitted2022-06-29T22:00:14Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3001631
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkte jeg hvilken rolle sosiale medier har i unge voksnes liv med tanke på opplevelse av produktivitet. Med utviklingen av sosiale medier har det stadig blitt en større del av hverdagen vår, enten det er til kommunikasjon, underholdning eller tidsfordriv. Sosiale medier oppfattes som invaderende og forstyrrende i den grad at det går utover livene våre. Det er spesielt sosiale medier med nyhetsstrømmer som er mest utfordrende. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube har alle til felles at de bygger på algoritmer og personalisert innhold, samt varsler til å fange brukeren og gjøre det vanskelig å holde seg unna sosiale medier. Med stadig økende digitalisering i samfunnet legges det mer ansvar på brukeren til å regulere egen bruk. Det er spesielt unge voksne som konsumerer mest innhold fra sosiale medier. Forskningsdesignet består av kvalitativ tilnærming, hvor informantene skal gjennomføre et frakoblingseksperiment. Det ble i tillegg utført to intervjuer, et før og et etter frakoblingsuken. Frakoblingsuken er ment som et bidrag for å se på effekten frakoblingen har på informantene og deres liv, og i tillegg se på produktivitet, annen mediebruk og skjermtid. Informantene ble også bedt om fylle ut en mediedagbok underveis i frakoblingsuken for å notere seg erfaringer og refleksjoner. Funnene i denne forskningen viser hvilken rolle sosiale medier har i unge voksne liv. Informantene hadde flere utfordringer knyttet til kommunikasjon, planlegging og tilgjengelighet. I tillegg anses sosiale medier som en foretrukken kilde til underholdning og tidsfordriv. Frakobling fra sosiale medier med nyhetsstrømmer har heller ikke gjort at informantene nødvendigvis ble mer produktive. Mange ulike faktorer i informantens liv gjorde det vanskelig å se et skille på om frakobling fra sosiale medier med nyhetsstrømmer var nødvendig for å oppnå et mer produktivt liv, ettersom det også krever disiplin og motivasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleDigital frakobling - En kvalitativ studie av sosiale medier og produktivitet
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-29T22:00:14Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i medier og kommunikasjon
dc.description.localcodeMEVI350
dc.description.localcodeMASV-MEVI
dc.subject.nus735116
fs.subjectcodeMEVI350
fs.unitcode15-17-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record