Show simple item record

dc.contributor.authorHellerslia, Ane Igland
dc.date.accessioned2022-09-01T08:17:44Z
dc.date.available2022-09-01T08:17:44Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.date.submitted2022-07-07T22:00:13Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015013
dc.description.abstractHovedproblemstillingen for avhandlingen er innholdet i forsvarlighetskravet i havbunnsmineralloven § 1-7, i et miljørettslig perspektiv. Mineralvirksomhet på havbunnen er en relativt ny næring, og havbunnsmineralloven ble vedtatt i 2019. Dette gjør at det er få rettskilder å bygge på for fastleggelsen av innholdet i forsvarlighetskravet. Loven er i stor grad bygd opp etter modell av petroleumsloven og i avhandlingen er det derfor sett hen til petroleumslovens rettskilder knyttet til den tilsvarende forsvarlighetsbestemmelsen i petrl. § 10-1. Siden dette er en fersk næring, og det er lite forsket på dyphavet, vil det være nødvendig med grundige konsekvensutredninger for å kartlegge hva som vil være en forsvarlig virksomhet. Avhandlingen tar også opp dette aspektet.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectforsvarlighetskravet
dc.subjectkonsekvensutredning
dc.subjectlov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen
dc.subjectgruvedrift
dc.subjectrettighetshaver
dc.subjecthavbunnsmineralloven
dc.subjecthavbunnsmineralloven § 1-7
dc.subjectgruvedrift på havbunnen
dc.subjectforsvarlighetskriteriet
dc.subjectpetroleumsvirksomhet
dc.subjectmineralvirksomhet på havbunnen
dc.subject§ 1-7
dc.subjectmineralvirksomhet
dc.subjectLOV-2019-03-22-7
dc.subjectbærekraft
dc.titleInnholdet i forsvarlighetskravet i havbunnsmineralloven § 1-7 i et miljørettslig perspektiv
dc.title.alternativeThe content of the due diligence requirement in the Seabed Mineral Act section 1-7 in an environmental law perspective
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-07-07T22:00:13Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave (60 sp)
dc.description.localcodeJUS396
dc.description.localcodeMAJUR
dc.subject.nus737102
fs.subjectcodeJUS396
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record