Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøj, Herman Berger
dc.date.accessioned2023-01-25T07:57:21Z
dc.date.available2023-01-25T07:57:21Z
dc.date.issued2022-11-18
dc.date.submitted2023-01-23T09:30:51Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3046049
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes flere behandlingsformer for frossen skulder, og intraartikulære glukokortikoid injeksjoner (GKI) er av de mest anerkjente. Platerikt plasma protein (PRP) er en behandling som har blitt mer vanlig de siste årene på muskel- og skjelettproblematikk og har også blitt brukt på pasienter med frossen skulder. Dette kan være et alternativ til kortisonbehandling for de pasientene som ikke ønsker dette. Hensikt: Denne oppgaven ser på effekten intraartikulære PRP injeksjoner har på frossen skulder sammenlignet med intraartikulære GKI. Målet var å estimere effekten av pasient-rapportert smerte, pasient-rapportert funksjon og skulder utadrotasjon. Metode: En systematisk oversikt med meta-analyse ble utført på bakgrunn av et strukturert litteratursøk i PubMed (06.10.2022) og Embase (09.10.2022). Inklusjonskriteriene for studiene var kontrollerte studier med sammenligning av intraartikulære PRP injeksjoner med intraartikulære GKI på pasienter med frossen skulder. Risiko for bias ble vurdert med Physiotherapy Evidence Database 0-10 skalaen hvor 10 er best. Seleksjonen av studier, vurdering av risiko for bias og data-ekstraksjonen ble utført av én person Resultat: 5 studier med til sammen 474 deltagere ble inkludert. Alle studiene hadde data på pasient-rapportert smerte. Smerte ble redusert signifikant mer med PRP versus GKI (-9,74 mm på Visual Analogue Scale (VAS) [95% KI: -15,21 til -4,27]; I2= 67%; n=474). Pasientrapportert funksjon økte signifikant mer med PRP versus GKI (Standardized Mean Difference (SMD) = -0,61 [95% KI: -1,00 til -0,22]; I2 = 68%; n = 414) Utadrotasjon økte ikke signifikant med PRP versus GKI (SMD = 0,93[95% KI: -0,08 til 1,94]; I2 = 95%; n = 414). Risiko for bias varierte fra 3 til 7. Konklusjon: PRP er et godt alternativ til GKI på pasienter med frossen skulder. Resultatene viser at intraartikulær injeksjoner med PRP har signifikant bedre effekt på pasient-rapportert smerte og spørreskjema sammenlignet med GKI. Nøkkelord: Frossen skulder, Platerikt plasma protein, PRP, kortison, systematisk oversikt, meta-analyse
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectglukokortikoid
dc.subjectkortison
dc.subjectsystematisk oversikt
dc.subjectFrossen skulder
dc.subjectPRP
dc.subjectmeta-analyse.
dc.subjectPlaterikt plasma protein
dc.titleEffekten av platerikt plasma injeksjon, versus glukokortikoid injeksjon, ved behandling av frossen skulder
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-01-23T09:30:51Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i manuellterapi
dc.description.localcodeMANT395
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeMANT395
fs.unitcode13-26-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel