Show simple item record

dc.contributor.authorTallaksen, Nikolai Rypdal
dc.date.accessioned2023-06-08T23:52:10Z
dc.date.available2023-06-08T23:52:10Z
dc.date.issued2012-07-03
dc.date.submitted2012-07-03T06:00:40Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3070611
dc.description.abstractI denne avhandlingen tar jeg for meg steinredskapene og avslagsmaterialet fra ett utvalgt stratigrafisk lag ved Klipdrift Shelter, Sør-Afrika. Jeg har benyttet meg av en chaîne opératoire metode for å best mulig dokumentere de ulike teknologiske valgene og reduksjonssekvensene i materialet. Det blir konkludert med at steinmaterialet kan knyttes til Howiesons Poort-fasen av afrikansk mellomsteinalder. Både typologisk og teknologisk ligger materialet tett opp mot hva har blitt beskrevet som pre-Howiesons Poort ved lokaliteten Diepkloof Rock Shelter. Et av hovedmålene med reduksjonsprosessene ved Klipdrift Shelter har vært å produsere flekker og mikroflekker gjennom marginal, direkte bløt teknikk. Dette samsvarer med observasjoner fra andre Howiesons Poort-lokaliteter som Klasies River, Rose Cottage Cave, Diepkloof Rock Shelter og Sibudu Cave (Delagnes et al. 2006; Rigaud et al. 2006; Soriano et al. 2007; Porraz et al. 2008; Villa et al. 2010). Reduksjonssekvensene benyttet til flekkeproduksjon ved Klipdrift Shelter er også de samme som har blitt brukt til mikroflekker. Det blir konkludert med at det ikke eksisterer en egen reduksjonssekvens knyttet til produksjon av avslag, selv om dette er dokumentert tidligere ved andre Howiesons Poort lokaliteter som Klasies River og Diepkloof Rock Shelter (Porraz et al. 2008; Villa et al. 2010). På typologisk grunnlag avviker materialet fra Klipdrift Shelter noe fra det som er beskrevet som "klassisk Howiesons Poort", hvilket hovedsakelig grunner i at det er funnet få segmenter og flekker med enderetusj. Til tross for dette viser plattform preparasjonen klare likheter med Howiesons Poort. Det er registrert to typer reduksjonssekvenser knyttet til flekkeproduksjon ved lokaliteten, men det er på dette stadiet for tidlig å si om de er separate sekvenser eller ulike steg i den samme sekvensen. Begge formene for reduksjon er forøvrig observert ved Rose Cottage Cave (Soriano et al. 2007). Jeg argumenter på grunnlag av teknologiske observasjoner for at materialet fra Klipdrift Shelter henspeiler en form for atferd som er gjenkjennelig hos moderne mennesker.
dc.description.abstractIn this thesis I analyse the lithic assemblage from one selected stratigraphic unit at Klipdrift Shelter, South Africa. A chaîne opératoire approach was chosen to document the lithic production process. I conclude that the lithic assemblage can be characterised as a Howiesons Poort occurrence, but that it also shares traits with other assemblages characterised as pre-Howiesons Poort. On typological and technological grounds the assemblage closely resembles the pre-HP" identified in the Jeff"-layer at Diepkloof. I further demonstrate that the lithic reduction at the site was aimed at producing blades and bladelets using marginal soft hammer percussion as is observed at Klasies River, Rose Cottage Cave, Sibudu Cave and Diepkloof Rock Shelter. There is not a separate reduction strategy for bladelet production, nor is there any indication of a separate flake industry as suggested for parts of the HP at Klasies (Villa et al. 2010) and at Diepkloof (Porraz et al. 2008). Technological traits in the form of platform preparation are consistent with observations made in other HP contexts, while the typological corpus of the Klipdrift assemblage deviates somewhat from what is observed for the classical' HP as very few geometric backed artefacts occur. Two reduction configurations are recognised in the Klipdrift Shelter assemblage, but it is at this stage uncertain whether they are separate configurations or different stages of the same strategy. Similar reduction configurations have also been described in the HP layers at Rose Cottage Cave (Soriano et al. 2007). On the grounds of the technological analysis I argue that the artisans at Klipdrift Shelter possessed mental capacities that, at least to some extent, are shared with humans today and can be characterised as modern.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no
dc.subjectHowiesons Poort
dc.subjectMiddle Stone Age
dc.subjectchaîne opératoire
dc.subjecttechnology
dc.titlePreliminary analysis of the Howiesons Poort lithics at Klipdrift Shelter: A chaîne opératoire approach
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2012-07-03T06:00:40Z
dc.rights.holderCopyright the Author.
dc.description.degreeMaster i Arkeologi
dc.description.localcodeARK350
dc.description.localcodeMAHF-ARK
dc.subject.nus713306
fs.subjectcodeARK350
fs.unitcode11-60-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal.