Show simple item record

dc.contributor.authorNybø, Ragnhild Svarstad
dc.date.accessioned2023-06-16T00:22:16Z
dc.date.available2023-06-16T00:22:16Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-15T22:00:22Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071679
dc.description.abstractPremisset for denne masteroppgaven er å gjøre en casestudie av forlaget, Arktos media, og en dokumentanalyse av noen av artiklene som forlaget publiserer på deres nettside. Problemstillingen for denne oppgaven er følgende: Hvordan påvirker det radikale høyres forståelse av religiøs identitet holdninger til kristendom, nypaganisme og islam, og hvordan gjenspeiles dette i Arktos Medias fremstilling av seg selv og forlagets publikasjoner? Hovedkilden til materialet er selve nettsiden til Arktos Media. Arktos media er altså både case og primærkilde. Casestudiet vil fokusere på forståelsen av religiøs identitet og holdninger til religionene kristendom, nypaganisme og islam i den radikale høyrebevegelsen, og i hvilken grad Arktos Media selv representerer bevegelsen. De teoretiske perspektivene analysen bygger på er religiøs identitet og andregjøring. Denne tilnærmingen, sammen med tidligere forskning på den radikale høyrebevegelsen, vil gi et grunnlag for analysen av dataene og diskusjonen. Analysen er delt i tre deler, der den første delen forklarer og diskuterer i hvilken grad Arktos Media representerer den radikale høyresiden og hvordan forlaget bidrar til mainstreaming av den radikale høyreideologien. Den andre delen er en historisk analyse av bestselgerlisten i årene 2010, 2015, 2020 og 2022. Resultatene viser at det er et skifte i religiøs identitet innenfor Arktos Medias lesermasse og den radikale høyrebevegelsen generelt. Dette skiftet er fra fokus på nypaganisme til kristendom, og kan anses som et resultat av å dele samfunnet inn i grupper basert på religiøs identitet. Identitetsmarkører er viktige i retorikken til det radikale høyre, fordi de bidrar til å tydeliggjøre «inn» og «ut» grupper i samfunnet. Den tredje delen er en casestudie og dokumentanalyse av Sigrid Hunkes artikkel, der jeg konkluderer med at religiøs identitet er en sentral del av den radikale høyresidens retorikk og ideologiske argumentasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectArktos Media
dc.subjectandregjøring
dc.subjectalt-right
dc.subjectradikale høyre
dc.subjectreligiøs identitet
dc.subjectfar-right
dc.subjectnew right
dc.titleReligion i Arktos Media
dc.title.alternativeReligion in Arktos Media
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-15T22:00:22Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record