Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstad, Helene Henriksen
dc.date.accessioned2023-06-27T00:03:56Z
dc.date.available2023-06-27T00:03:56Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.date.submitted2023-06-26T22:00:37Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073301
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan musikkterapi kan brukes som et tiltak i videregående skole for å fremme et godt psykososialt læringsmiljø, og som et forebyggende tiltak for ungdoms psykiske helse. Kunnskapen baseres på data fra to informanter, relevant litteratur og mine egne refleksjoner. Det ble brukt kvalitative forskningsintervju med to lærere ansatt i videregående skole. Dataanalysen vises i en hermeneutisk tradisjon, og viser temaer som livsmestring, relasjonsbygging, positive tilbakemeldinger fra elever, og hvordan musikkterapi kan passe inn i videregående skole. Det finnes lite forskning om musikkterapi med ungdom i videregående skole utenfor spesialpedagogikken, og jeg mener det er et aktuelt og interessant tema å utforske.
dc.description.abstractThis masters thesis is about how music therapy can be used as a measure in upper secondary school or high school to promote a good psychosocial learning environment, and as a preventive measure for adolescents mental health. The knowledge is based on data gathered from two informants, relevant literature, and my own reflections. The method used was qualitative research interviews with two teachers who work in upper secondary school. The data analysis is done in a hermeneutic tradition, and shows themes like coping or life mastery, building connections, positive feedback from students, and how music therapy can fit into the upper secondary school system. There is little research done on music therapy with adolescents in upper secondary school outside of special education, and I think it is a relevant and interesting topic to explore.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleMusikkterapi i videregående skole. Et tiltak tilgjengelig for alle elever, for livsmestring og bedret psykososialt læringsmiljø.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-26T22:00:37Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i musikkterapi
dc.description.localcodeMUTP350
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.subject.nus715136
fs.subjectcodeMUTP350
fs.unitcode18-30-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record