Show simple item record

dc.contributor.authorKaland, Hanne
dc.date.accessioned2023-06-29T23:53:23Z
dc.date.available2023-06-29T23:53:23Z
dc.date.issued2023-06-01
dc.date.submitted2023-06-29T22:01:48Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074610
dc.description.abstractUtforsking i matematikken er noko som har fått meir merksemd dei siste åra, og spesielt etter LK20. Men kva inneber utforsking i matematikk eigentleg? Formålet med denne studien er å kunne sei noko om kva utforsking er og kva som kjenneteiknar det. Dette vil eg gjere ved å presentere ulike lærarar sine synspunkt, tankar og refleksjonar knytt til tema. Det er ein kvalitativ studie, som baserer seg på seks transkriberte lydopptak frå intervju, med seks ulike lærarar i Vestland fylke. Intervjua har blitt analysert, og vidare drøfta opp mot teori på utforskande undervisning. Resultata viser at dei fleste lærarane i prosjektet skil ikkje mellom problemløysingsoppgåver og utforskande oppgåver. Lærarane trekk også fram ukjende og kjende karakteristikkar på utforskande undervisning. Blant anna opne oppgåver, læraren som støtte og guide i eit ukjend landskap, der elevane må arbeide i uvissa om vegen dei er på, fører til suksess eller ikkje. Funna viser også at utforsking i undervisninga førebels kjem med ein del utfordringar, som kanskje vil bli mindre etter kvart som ein arbeider meir på denne måten.
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleKva inneber utforsking i matematikk? Ein kvalitativ studie av lærarar sine tankar om utforsking i matematikkundervisninga
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-29T22:01:48Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgåve i matematikk
dc.description.localcodeMAT399K
dc.description.localcodeMAMN-MAT
dc.description.localcodeMAMN-LÆRE
dc.subject.nus753109
fs.subjectcodeMAT399K
fs.unitcode12-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record