Show simple item record

dc.contributor.authorNord, Iselin Lanes
dc.date.accessioned2024-01-05T00:39:28Z
dc.date.available2024-01-05T00:39:28Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.date.submitted2021-06-24T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109945
dc.description.abstractDet er økende fokus på kritisk tenkning og utforskende undervisning i den nye læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2019). I den anledning har jeg i denne masteroppgaven tatt utgangspunkt i problemstillingen: «Hvordan kommer elevers kritiske kompetanse til uttrykk i diskusjoner under utforskende gruppearbeid?». En oppfatning er at det er vanskelig å lykkes med dette i undervisningen. For å bli mer bevisste på hvordan vi kan fremme elevers evner til å tenke kritisk og være utforskende, trenger vi større innsikt i hvordan elevene arbeider. Jeg har derfor sett nærmere på hvordan elevers bruker observasjoner og reflekterer i diskusjoner når de arbeider utforskende ved ulike praktiske øvelser. Studien har en kvalitativ tilnærming og bygger på en analyse av lydopptak fra prosjektet ARGUMENT. Opptakene er av ungdomsskoleelever i 8. og 10. klasse som arbeider utforskende og gjør observasjoner ved praktiske øvelser. Fire situasjoner har blitt analysert og senere diskutert i lys av teori som beskriver utforskning, refleksjon og kritisk tenkning. Funnene fra analysen avdekker at observasjonene har en betydning for elevers grad av utforskning og refleksjoner, og dette påvirker hvor utforskende samtalene blir. Videre peker funnene på at elever trenger støtte og rettledning i prosessen. Kritisk tenkning og refleksjon må læres, og undervisningens mål er å få det til. Her peker utforskende undervisning seg frem som en måte å lykkes med dette, men det er også andre faktorer som må være på plass.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleObservasjoners rolle for refleksjoner og kritisk tenkning
dc.title.alternativeThe role of observations in reflections and critical thinking
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i kjemi
dc.description.localcodeKJEM399K
dc.description.localcodeMAMN-KJEM
dc.subject.nus752299
fs.subjectcodeKJEM399K
fs.unitcode12-31-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record