Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOldeide, Olin Blaalid
dc.contributor.authorJohansen, Malin Schrøen
dc.contributor.authorFosse, Elisabeth
dc.date.accessioned2024-04-30T09:18:30Z
dc.date.available2024-04-30T09:18:30Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-7669-207-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3128599
dc.description.abstractSosial berekraft er eit nyord innan folkehelsearbeidet. Denne rapporten vil skildra korleis dette omgrepet vert nytta i kommunale plandokument i Vestland fylkeskommune. Rapporten byggjer på ein dokumentanalyse frå prosjektet «Sosial berekraft i Vestland», som er utført av forskarar ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) og finansiert av Vestland fylkeskommune. Dokumentanalysen viser at berekraftsmå la har fått ei tydeleg, retningsgjevande rolle for arbeidet til kommunane, men at det er store skilnadar mellom korleis kommunane nyttiggjer seg av omgrepa i planane. Medan nokre kommunar både gjev berekraftsmå la stor plass og knyter dei opp mot eigne målsetjingar og satsingar, viser andre kommunar ein meir sporadisk og sjeldan bruk av berekraftsmåla. Dette spriket mellom kommunane ser også ut til å gjelde for sosial berekraft. Analysen viser vidare at kommunane ser ein samanheng mellom berekraft og folkehelse. Kommunane skildrar både berekraftig utvikling som grunnleggande i folkehelsearbeidet og folkehelsearbeidet som essensielt for ei berekraftig utvikling. Analysen viser at nokre kommunar klarer å nyttiggjere seg av den sosiale berekraftsagendaen for å mobilisere i arbeidet med lokale folkehelseutfordringar.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetet i Bergenen_US
dc.relation.ispartofseriesHEMIL-rapport;2/2024
dc.titleSosial berekraft i Vestland. En dokumentanalyse av kommunale plandokumenten_US
dc.typeResearch reporten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel