Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkavoll-Bergseth, Magnus
dc.date.accessioned2024-05-27T06:47:03Z
dc.date.available2024-05-27T06:47:03Z
dc.date.issued2024-06-06
dc.date.submitted2024-05-21T14:40:01.199Z
dc.identifiercontainer/1e/45/56/1f/1e45561f-e894-46ac-980f-7ee360cf8401
dc.identifier.isbn9788230844007
dc.identifier.isbn9788230862643
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3131443
dc.description.abstractBakgrunn Høye nivåer av kardial troponin (cTn) er knyttet til økt dødelighet og en høyere sjanse for udiagnostisert koronararteriesykdom (CAD). Denne avhandlingen hadde som mål å undersøke sammenhengen mellom treningsintensitet og cTn-nivåer, reproduserbarheten til treningsindusert cTn, og forskjellen i cTn-utskillelse hos pasienter med og uten koronar aterosklerose. Metoder Data ble samlet inn fra deltakere før, 3 timer og 24 timer etter å ha fullført et 91 km terrengsykkelritt, Nordsjørittet (2013, 2014 og 2018), samt en belastningstest (CPET) i 2018. Et CT-angiografi ble utført etter rittet. Flere mål på intensitet ble analysert i forhold til trening-indusert cTn, individuelle egenskaper og tilstedeværelsen av aterosklerose. Resultater I artikkel 1 hadde varigheten av ritt med en hjertefrekvens over 150 slag per minutt den mest signifikante effekten på forbedring av forklaringsverdien (R2). I artikkel 2 ble det funnet en sterk korrelasjon mellom cTn-verdiene fra rittet gjennomført i 2013/14, 2018 og CPET. I artikkel 3 korrelerte produktet av blodtrykk og hjerterate (RPP) og forholdet mellom kraft og kroppsvekt (watt/kg) med cTn-nivåer etter rittet hos deltakere med aterosklerose, men ikke hos de uten. Konklusjoner Varigheten av trening med en hjertefrekvens over 150 slag per minutt er sterkt knyttet til cTn-nivåer etter trening i vår deltakergruppe. Den treningsinduserte cTn-responsen er unik for hver enkelt person og er reproduserbar. Tilstedeværelsen av aterosklerose endrer sammenhengen mellom trening-indusert cTn og intensiteten av trening målt ved RPP og watt/kg.en_US
dc.description.abstractBackground High levels of cardiac Troponin (cTn) have been linked to increased mortality and a higher chance of undiagnosed coronary artery disease (CAD). This thesis aimed to investigate the link between exercise intensity and cTn levels, the reproducibility of exercise-induced cTn and the difference in cTn release in patients with and without coronary atherosclerosis. Methods Data was collected from participants before and at 3 and 24 hours after completing a 91 km mountain bike race, the North Sea Race (2013, 2014 and 2018), and a cardiopulmonary exercise test (CPET) (2018). A contrast-enhanced coronary CT angiography was done after the race. Several measurements of intensity were analysed in relationship to exercise-induced cTn, individual characteristics and the presence of atherosclerosis. Results In paper 1, the duration of the race with a heart rate above 150 bpm had the most significant impact in improving the explanatory value (R2). Paper 2 found a strong correlation between the cTn values from the 2013/14, 2018 race and the CPET. In paper 3, Rate Pressure Product (RPP) and power-to-weight (watt/kg) ratio correlated with cTn levels after the race in participants with atherosclerosis but not those without. Conclusions The exercise duration while maintaining a heart rate above 150 bpm is strongly linked to post-exercise cTn levels in our group of participants. The exercise-induced cTn response is unique to each individual and can be replicated. The presence of atherosclerosis changes the association between exercise-induced cTn and the intensity of exercise measured by rate pressure product and power-to-weight ratio.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.relation.haspartPaper I: Bjørkavoll-Bergseth M, Kleiven Ø, Auestad B, Eftestøl T, Oskal K, Nygård M, Skadberg Ø, Aakre KM, Melberg T, Gjesdal K, Ørn S. Duration of Elevated Heart Rate Is an Important Predictor of Exercise-Induced Troponin Elevation. J Am Heart Assoc. 2020 Feb 18;9(4):e014408. The article is available at: <a href="https://hdl.handle.net/11250/2739378" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/2739378</a>.en_US
dc.relation.haspartPaper II: Bjørkavoll-Bergseth M, Erevik CB, Kleiven Ø, Eijsvogels TMH, Skadberg Ø, Frøysa V, Wiktorski T, Auestad B, Edvardsen T, Moberg Aakre K, Ørn S. Determinants of Interindividual Variation in Exercise-Induced Cardiac Troponin I Levels. J Am Heart Assoc. 2021 Sep 7;10(17):e021710. The article is available at: <a href="https://hdl.handle.net/11250/2788018" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/2788018</a>.en_US
dc.relation.haspartPaper III: M. Bjorkavoll-Bergseth, C. Erevik, Ø. Kleiven, T. Wiktorski, B. Auestad, Ø. Skadberg, K. M. Aakree, T.M.H. Eijsvogels, S. Ørn. Cardiac troponin elevation is associated with physical workload in middle-aged athletes with non-obstructive coronary atherosclerosis. Scandinavian Journal of Medicine & Science In Sports. 2024, 34(5):e14667. The article is available at: <a href="https://hdl.handle.net/11250/3132338" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/3132338</a>.en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.titleThe relationship between exercise-induced cardiac Troponin increase and physical workload during prolonged strenuous exercise : North Sea Endurance Exercise Study (NEEDED) 2018en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2024-05-21T14:40:01.199Z
dc.rights.holderCopyright the Author.en_US
dc.contributor.orcid0000-0002-4085-1462
dc.description.degreeDoktorgradsavhandling
fs.unitcode13-25-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.