• Det norske arbeidsmarkedet, et likestillingsparadoks? 

      Eriksrød, Kaja (Master thesis, 2021-06-02)
      Masteroppgaven utforsker hvorvidt det finnes noe hold i påstanden om at Norge er del av et «likestillingsparadoks». Ofte er dette illustrert ved å vise til at Norge er et av verdens mest likestilte land, samtidig som det ...