• Demokrati og uvitenhet 

      Cappelen, Cornelius; Cappelen, Herman Wright (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Denne artikkelen diskuterer først den såkalte «ignoranseinnvendingen» mot demokratiet som hevder at det store flertallet av velgere vet forsvinnende lite om politikk, og at epistokrati derfor er å foretrekke. Vi konkluderer ...