Now showing items 199-218 of 283

  • Obligasjonsspread og konjunktursykler 

   Brændmo, Håvard Follevåg (Master thesis, 2010-05-31)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar først ...
  • Officially Supported Export Credits. A government failure? 

   Kvervavik, Torgunn (Master thesis, 2008)
   Economic theory shows that export subsidies under most circumstances are not welfare improving, but they are still offered extensively. This master's thesis focuses on the officially supported export credits offered by the ...
  • Opportunity and risk are twins. An investigation into algorithms. 

   Widomski, Katherine Alexandra (Master thesis, 2019-02-08)
   Algorithms will free up people’s time to do other things, much like computers have freed people from paper calculations. The depth and breadth of the application of algorithms is best understood through a task-based ...
  • Overgangen frå utdanning til arbeid - jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden 

   Eikrem, Amund Sæther (Master thesis, 2017-06-13)
   I denne masteroppgåva undersøkjer eg kva som medverkar til ein god overgang frå utdanning til arbeid. Dette blir gjort ved å nytte tre mål på utfall i arbeidsmarknaden. Dei tre måla er varigheita av jobbsøket, startløna ...
  • Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

   Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Peer reviewed; Journal article, 2013-09)
   Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...
  • Penger og kreativitet - hvilken effekt har monetære incentiver og gruppearbeid på prestasjon? 

   Tendeland, Trine Thoresen (Master thesis, 2014-06-02)
   I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses er ...
  • Personality and marital surplus 

   Lundberg, Shelly (Peer reviewed; Journal article, 2012-10-09)
   This paper uses data from the German Socio-economic Panel Study to examine the effect of personality traits on the formation and dissolution of domestic partnerships. Selection into marriage is associated with distinctly ...
  • Porteføljeoptimering og diversifiseringsfordeler. Kan en optimeringsalgoritme basert på Markowitz middelverdi-varians-teori (MVT) forbedres med alternative risikobegrep og med lineær optimeringsalgoritme? 

   Vold, Erik Andreas (Master thesis, 2019-12)
   Bakgrunn: I porteføljeteori velges en portefølje av verdipapirer for å minimere risiko for en gitt forventet avkastning. Med utgangspunkt i Markowitz porteføljeteori hvor risiko er definert ved varians, vil andre definisjoner ...
  • Poverty dynamics among the Dalits of Tarai 

   Iversen, Thor Olav (Master thesis, 2013-09-02)
   The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
  • Preregistration and reproducibility 

   Strømland, Eirik Andre (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Many view preregistration as a promising way to improve research credibility. However, scholars have argued that using pre-analysis plans in Experimental Economics has limited benefits. This paper argues that preregistration ...
  • Prestasjonslønn og kjønn 

   Berntsen, Vegar (Master thesis, 2012-06-01)
   Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
  • Prioritization and the elusive effect on welfare - A Norwegian health care reform revisited 

   Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil (Journal article, 2015-03)
   The Faster Return to Work (FRW) scheme that Norwegian authorities implemented in 2007 is an example of a policy that builds on the human capital approach. The main idea behind the scheme is that long waiting times for ...
  • Prising av opsjoner ved lineær programmering 

   Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, 2007)
   En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
  • Prisparitetsklausulers effekt på produktutvalg 

   Veila, Maren (Master thesis, 2018-06-22)
   Walmart valgte å slutte å akseptere Visa-kort i Canada i 2016. Hvorfor vil en butikkjede av et slikt kaliber velge å ikke lenger ta i mot et av de aller vanligste betalingskortene? I denne oppgaven det har blitt gjennomført ...
  • Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon 

   Thoresen, Espen Hersdal (Master thesis, 2018-06-22)
   Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av ...
  • Prissykler i bensinmarkedet - en eksperimentell studie 

   Niedersøe, Maja (Master thesis, 2012-05-31)
   Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene oppstår, ...
  • Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet 

   Netland, Daniel (Master thesis, 2016-05-27)
   I denne masteroppgaven vil jeg undersøke prisutviklingen i det norske boligmarkedet i moderne tid. Jeg ser også etter regionale forskjeller mellom Norges fire største byer, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Spesielt ...
  • Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester 

   Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, 2010-05-31)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
  • Productivity and maternity leave - Findings from a Norwegian insurance company 

   Saakvitne, Tor Gunnar (Master thesis, 2013-11-13)
   This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
  • Productivity dynamics, performance feedback and group incentives in a sales organization 

   Aakvik, Arild; Hansen, Frank; Torsvik, Gaute (Journal article, 2017-06)
   This paper investigates the effect of performance feedback on productivity in a company where workers operate in teams and receive a bonus that depends on both individual worker and team productivity. To address this issue, ...