Now showing items 289-303 of 303

  • Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen 

   Lindstrøm, Eirik Larsen (Master thesis, 2019-06-27)
   Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere- og eventuelt kvantifisere effekten av Ubers etablering i Oslo på drosjeprisene i de berørte områdene. Med dette som utgangspunkt har jeg anvendt et diff-in-diff-design ...
  • Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon 

   Mildal, Kathrine Diserud (Master thesis, 2019-06-18)
   Målet for oppgaven er å studere levekårene til mottakere av de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger og uførepensjon, og undersøke hvordan levekårsforskjellene mellom trygdede og ikke-trygdede utvikler seg. Som mål på ...
  • Valg med ulikt utgangspunkt: Tar vi samme avgjørelser for andre som for oss selv? 

   Norgren, Ingrid (Master thesis, 2020-07-04)
   I denne oppgaven har jeg utført et eksperiment for å se om det er noen forskjell mellom valg som er tatt på egne vegne og valg tatt på andres vegne. Jeg har også sett på forskjellen mellom svarene når et spørsmål med en ...
  • Velferdseffekter av et forbud mot prisdiskriminering i lys av egne merkevarer 

   Nilsen, Petter Krogh (Master thesis, 2019-06-27)
   Oppgaven tar for seg en modell hvor en nasjonal leverandør selger et gode til to nedstrøms detaljister som konkurrer seg i mellom. Det speiselle med analysen er at den tar utgangspunkt i at de to detaljistene allerede ...
  • Velferdstjenester på markedet 

   Halvorsen, Tiril Rustand (Master thesis, 2016-06-15)
   Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...
  • Verdi av statistisk liv i samfunnsøkonomiske analyser 

   Bjånesøy, Vilde (Master thesis, 2019-06-15)
   I oppgaven tar jeg for meg begrepet «verdi av statistisk liv» i samfunnsøkonomiske analyser og om det i Norge anvendes en rimelig størrelse av verdien av statistisk liv. Mange tiltak som gjennomføres på innen transport- ...
  • Vertikale bindinger og investeringsinsentiver i strømmemarkedet 

   Solevåg, Jonas Akselsen (Master thesis, 2020-12-19)
   Strømming av videoinnhold på nett har de siste årene blitt et populært alternativ til lineær TV. Strømmetjenester har i større grad startet å tilby videoinnholdet eksklusivt på sin egen plattform. Den økte konkurransen er ...
  • Vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder 

   Marøy, Hannah (Master thesis, 2020-06-27)
   Det er en pågående debatt innen konkurranseøkonomi om hvorvidt det teoretiske rammeverket for vertikale fusjoner er overførbart til plattformmarkeder. I denne oppgaven undersøker jeg hvorvidt vertikal separasjon eller ...
  • What affects the career choices of health workers? Four essays on preferences, incentives and career choices in a low-income context 

   Kolstad, Julie Riise (Doctoral thesis, 2010-09-10)
   The geographical imbalance of the health workforce in Tanzania represents a serious problem when it comes to delivering crucial health services to a large share of the population. TheTanzanian health system, like many ...
  • Women in economics: Stalled progress 

   Lundberg, Shelly J; Stearns, Jenna (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Women are still a minority in the economics profession. By the mid-2000s, just under 35 percent of PhD students and 30 percent of assistant professors were female, and these numbers have remained roughly constant ever ...
  • Worried sick? Worker responses to a financial shock 

   Bratberg, Espen; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2015-04)
   Excessive sickness absence may hurt productivity and put a strain on public finances. One explanation put forward for increasing absence rates is that a tougher labour market represents a health hazard. A competing hypothesis ...
  • Wrong schools or wrong students? The potential role of medical education in regional imbalances of the health workforce in the United Republic of Tanzania 

   Leon, Beatus K.; Kolstad, Julie Riise (Peer reviewed; Journal article, 2010-02-26)
   Background The United Republic of Tanzania, like many other countries in sub-Saharan Africa, faces a human resources crisis in its health sector, with a small and inequitably distributed health workforce. Rural areas and ...
  • Yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner i 1993-2008 

   Svetlakova, Nadezda (Master thesis, 2013-06-02)
   I denne masteroppgaven gjør jeg rede for kvinners yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner med hovedfokus på hvordan barn påvirker dette. Datamaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven er hentet fra databasen ...
  • Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi 

   Eliassen, Roman Linneberg (Master thesis, 2013-02-01)
   Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
  • Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi 

   Espeland, Magnus (Master thesis, 2020-08-15)
   Formålet med denne masteroppgaven var å gjøre en økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (HAT). HAT innebærer bruk av hest i en terapeutisk sammenheng og potensialet til HAT som behandlingsmetode er stort med flere ...