• Yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner i 1993-2008 

   Svetlakova, Nadezda (Master thesis, 2013-06-02)
   I denne masteroppgaven gjør jeg rede for kvinners yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner med hovedfokus på hvordan barn påvirker dette. Datamaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven er hentet fra databasen ...
  • Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi 

   Eliassen, Roman Linneberg (Master thesis, 2013-02-01)
   Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
  • Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi 

   Espeland, Magnus (Master thesis, 2020-08-15)
   Formålet med denne masteroppgaven var å gjøre en økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (HAT). HAT innebærer bruk av hest i en terapeutisk sammenheng og potensialet til HAT som behandlingsmetode er stort med flere ...