Now showing items 282-283 of 283

  • Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi 

   Eliassen, Roman Linneberg (Master thesis, 2013-02-01)
   Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
  • Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi 

   Espeland, Magnus (Master thesis, 2020-08-15)
   Formålet med denne masteroppgaven var å gjøre en økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (HAT). HAT innebærer bruk av hest i en terapeutisk sammenheng og potensialet til HAT som behandlingsmetode er stort med flere ...