• Nyttegraderte egenandeler: Frigjør det ressurser i helsevesenet? 

      Øystese, Harald Melbo (Master thesis, 2020-06-24)
      For å sikre at Norge også i fremtiden kan tilby en god offentlig helsetjeneste, er det viktig at ressursene utnyttes best mulig. Jeg har valgt å undersøke om nyttegraderte egenandeler kan frigjøre ressurser i helsevesenet. ...