• Regionale variasjonar i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Noreg 

      Børslien, Maren Eimind (Master thesis, 2016-06-01)
      Denne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er ...