• Is cannabis a gateway to hard drugs? 

   Melberg, Hans Olav; Jones, Andrew Michael; Bretteville-Jensen, Anne Line (Peer reviewed; Journal article, 2010-06)
   Trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler. Vi har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg cannabisbrukere i Norge. For å undersøke ...
  • Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

   Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (SIRUS rapport; 2/2004, Research report, 2004)
   Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det tidligere fylkeskommunale ansvaret for ...