• Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi 

      Espeland, Magnus (Master thesis, 2020-08-15)
      Formålet med denne masteroppgaven var å gjøre en økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (HAT). HAT innebærer bruk av hest i en terapeutisk sammenheng og potensialet til HAT som behandlingsmetode er stort med flere ...