• Årsaker til sykefravær 

      Harung, Silvia Tatjana (Master thesis, 2010-09-01)
      Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...