• Regulering av termineringspriser i telebransjen 

      Lilloe-Olsen, Espen (Master thesis, 2010-11-30)
      Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på ...