• Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen 

      Lindstrøm, Eirik Larsen (Master thesis, 2019-06-27)
      Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere- og eventuelt kvantifisere effekten av Ubers etablering i Oslo på drosjeprisene i de berørte områdene. Med dette som utgangspunkt har jeg anvendt et diff-in-diff-design ...