• Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia 

      Matondang, Imelda Lastri (Master thesis, 2014-08-31)
      I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...