• Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet 

      Netland, Daniel (Master thesis, 2016-05-27)
      I denne masteroppgaven vil jeg undersøke prisutviklingen i det norske boligmarkedet i moderne tid. Jeg ser også etter regionale forskjeller mellom Norges fire største byer, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Spesielt ...