• Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina 

      Rasmussen, Cecilie (Master thesis, 2010-09-01)
      Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...