• Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

      Tjøstolvsen, Espen Rørvik (Master thesis, 2008-06-02)
      Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...