• Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? 

      Ueland, Ingrid (Master thesis, 2012-05-31)
      I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere land ...