• Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

      Wessel, Martin (Master thesis, 2015-08-19)
      Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...