Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRisøy, Silje Øverland
dc.date.accessioned2015-06-26T09:07:22Z
dc.date.available2015-06-26T09:07:22Z
dc.date.issued2015-05-20
dc.date.submitted2015-05-20eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10082
dc.description.abstractTannhelsetjenesten kan befinne seg i en nøkkelposisjon for å oppdage tegn på omsorgssvikt og mishandling. De følger alle barn gjennom oppveksten, og har en god mulighet til å undersøke barnet i behandlingssituasjonen. I de senere årene har det vært en økt satsning på tannhelsetjenestens meldeplikt til barneverntjenesten. Gjennom intervensjonen tannhelse og barnevern ble det i 2010 iverksatt en samarbeidsavtale mellom de to etatene, med interne rutiner for sending av bekymringsmeldinger. Forskningen viser imidlertid at det foreligger en underrapportering av bekymringsmeldinger sendt fra tannhelsetjenesten. Målsettingen med denne studien er å undersøke hvilke erfaringer tannhelsepersonell har med å melde fra til barneverntjenesten. Dette er en kvalitativ intervjustudie med et semistrukturert design. Utvalget består av fire tannleger og tre tannpleiere, som er ansatt i Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland. Intervjuene ble tatt opp på bånd, og deretter transkribert. Undertegnede analyserte intervjuene ved bruk av tematisk analyse. Jeg identifiserte fire gjennomgående hovedtemaer i denne studien: tegn som fører til bekymring, vanskelige vurderinger ved bekymringsmelding, behov for organisatorisk støtte og behov for samarbeid med barneverntjenesten. Temaene ble diskutert ved hjelp av Fluke et al.`s økologiske beslutningsmodell, som viste at det var mange faktorer som påvirket beslutningen om å rapportere bekymringen. Funnene pekte på at informantene hadde oppdaget forhold som vekket bekymring, men mistankene bestod ofte av vage tegn. Informantene følte seg best rustet til å oppdage pasienter som hadde dårlig tannhelse og uteble fra tannlegetimer. De opplevde større usikkerhet i forhold til om andre observasjoner kunne utgjøre grunn til bekymring. Funnene tyder på at informantene kunne blitt tryggere i praktiseringen av meldeplikten, dersom de hadde mulighet til å diskutere med andre fagpersoner og få mer kunnskap om temaet. Analysen av datamaterialet viste også et behov for at barneverntjenesten fremstår som mer åpen, ved at de gir tilbakemelding på mottatte bekymringsmeldinger og i større grad innhenter informasjon fra tannhelsetjenesten.en_US
dc.format.extent1363356 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.titleTannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. En kvalitativ intervjustudieeng
dc.typeMaster thesis
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106eng
fs.subjectcodeMABARN351


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel