Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandvik, Anna Rotevatneng
dc.date.accessioned2015-06-29T13:04:01Z
dc.date.available2015-06-29T13:04:01Z
dc.date.issued2015-06-11
dc.date.submitted2015-06-11eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/10108
dc.description.abstractDenne oppgaven belyser sentrale kjennetegn hos mellomledere i norsk maritim bransje preget av organisasjonsutvikling og endring. Det er mellomledernes subjektive opplevelse av bransjen i lys av en endring som danner grunnlaget for oppgaven. Som teoretisk støtte for utvikling av problemstillingene og gjennomføring av den empiriske analysen er begreper og perspektiver fra organisasjons- og arbeidssosiologi benyttet. Mellomledere har tidligere blitt skildret som en ineffektive, lite handlekraftige og motstandere av endring. De har blitt stereotypisert som et overflødig og verdiløst mellomledd i ferd med å dø ut, som følge av en økende globalisering og teknologiske utviklinger. Forskere som Bill Woolridge, Paul Osterman og Quy Huy har undersøkt mellomlederes rolle ved organisasjonsutvikling og endring. Som følge av deres unike posisjon i midten har de indentifisert mellomledere som viktige aktører for aksept og implementering av endring, hvor de motbeviser stereotyperingen som tidligere har preget dem. I Norge er forskning på mellomledelse imidlertid relativt lite utviklet hvor denne gruppen har havnet i skyggen til fordel for toppledelsen og andre ansatte. Så hvordan opplever norske mellomledere i den maritime bransjen endring? Fremstår de som endringsvillige eller som motstandere av endring? Hvordan ser de på sin rolle i organisasjonen og ved endring? Oppgaven er basert på en case-studie med kvalitative intervjuer av et utvalg på tolv mellomledere i en strategisk valgt bedrift. Bedriften er en verdensledende leverandør av design og teknologiløsninger til det maritime globale markedet, som det siste året har vært igjennom mange omfattende omstillinger for å opprettholde en konkurransedyktig posisjon i markedet. Jeg har tatt utgangspunkt i en prosess der to organisasjoner rettet mot ulike markedssegment i bedriften har blitt slått sammen. Dette innebærer drastiske endringer ved organisasjonsstrukturen, sammenslåinger og betydelige nedbemanninger for å øke effektiviteten og minske kostnader. Hvordan mellomlederne stiller seg til omstilling og endring er en sentral del av oppgavens problemstilling og som kaster lys over særlige karaktertrekk ved mellomledere i denne bransjen. Studiens funn viser at mellomledere er svært endringsvillige, engasjerte og konkurranseorienterte. De er løsnings- og resultatorienterte hvor de opplever organisasjonsutvikling som fornuftig da det vil føre til en mer hensiktsmessig organisering av roller og beslutningsprosesser. Endring mener mellomlederne er vesentlig for å ivareta en bærekraftig organisasjon i et dynamisk marked. De fremstår som sterke kollektive transformasjonsledere, da de er opptatt av den enkelte ansatte og gruppen som fellesskap. Analysen synliggjør elementer av avmakt og fremmedgjøring rettet mot bedriften i en organisasjonsstruktur som mellomlederne opplever hindrer dem i å arbeide effektivt og målrettet. Denne distansen synliggjør et sterkt ønske om større handlingsrom og autonomi ved utførelsen av arbeidet. Likevel viser mellomlederne en sterk tilknytning til bransjen hvor innholdet i arbeidet er en viktig faktor for tilhørighet og motivasjon.en_US
dc.format.extent1415300 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.rightsCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.subjectarbeidssosiologieng
dc.subjectorganisasjonssosiologieng
dc.subjectmellomleddeng
dc.subjectendringsimplementeringeng
dc.subjectcasestudieeng
dc.subjectendringsvilligeeng
dc.titleMed saksengasjement og ønske om autonomi til beste for effektivitet og omstilling. Mellomledere i norsk maritim industrieng
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.degreeMaster i Sosiologi
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106eng
fs.subjectcodeSOS360


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel