• Begrunnelseskravet ved helautomatiske enkeltvedtak 

      Øvre Helland, Åshild (Master thesis, 2020-07-11)
      En rettslig analyse av forvaltningsloven og personvernforordningen (GDPR) om hvordan begrunnelseskravet påvirkes av at vedtaket fattes helautomatisk