• Den digitale dommer - Om endring av arbeidsprosesser i domstolene 

   Krokan, Arne; Aarli, Ragna (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill ...
  • Uavhengige og upartiske domstoler og dommere 

   Aarli, Ragna (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Grunnloven § 95 annet ledd pålegger staten en plikt til å sikre uavhengige og upartiske domstoler og dommere. Artikkelen drøfter innholdet av sikringsplikten i lys av EMK artikkel 6 nr. 1 og ser nærmere på nasjonale ...