• Goodfellas - om forøket straffeskyld blant mafiabrødre 

      Eckhoff, Nicolay Thorvaldsen (Master thesis, 2015-06-01)
      Oppgaven tar sikte på å foreta en rettsdogmatisk vurdering av straffeloven 1902 § 60 a og dens anvendelsesområde - å kartlegge dens virkninger materielt og prosessuelt, herunder en sammenlikning med andre tilgrensende ...