• Vindikasjon og foreldelse ved ugyldige avtaler 

      Haahjem, Mari Moe (Master thesis, 2015-06-01)
      I oppgaven undersøkes spørsmål om ugyldighet og vindikasjon i relasjon til fordringsbegrepet i foreldelsesloven § 1. Det undersøkes særlig om tilbakeføringsobjektet har rettslig betydning for grensen mellom foreldbare og ...