• Sivile som deltar direkte i fiendtligheter 

      Jelstad, Kari Fretheim (Master thesis, 2018-07-07)
      Temaet for denne masteroppgaven er den rettslige reguleringen av sivile som deltar direkte i fiendtligheter under internasjonale eller ikke-internasjonale væpnede konflikter. Det overordnede spørsmålet er hva som skal til ...