• Farger som varemerke 

      Marstrander, Linn (Master thesis, 2009-05-11)
      Masteroppgaven omhandler farger som varemerke. I oppgaven tar jeg opp vilkårene for varemerkevern, og ser på problemene knyttet til fargemerkeregistreringer. Omfanget av en slik enerett behandles også.