• Decriminalisation of Drug Use – The Outlook for Reform in Norway 

   Marthinussen, Hans Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The article gives an overview on the outlook for a Norwegian drug policy reform. It discusses whether a statement by a majority group in the Parliament might lead to full decriminalisation of drug use and possession of ...
  • Rett til å betale kontant? 

   Marthinussen, Hans Fredrik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en ...