• Grensen mellom privat sfære og allmennheten etter åndsverkloven § 3 

      Pettersen, Kine Risnes (Master thesis, 2020-07-28)
      Masteroppgaven omhandler grensen mellom privat sfære og allmennheten etter åndsverkloven § 3. Det oppstår et visst spenningsforhold mellom den tradisjonelle norske og nordiske forståelsen av begrepet «allmennheten» og hvor ...