• Delegering i forvaltningsretten – Et spørsmål om styring? 

   Røsvoll, Tarjei Ellingsen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen gir en innføring i de sentrale spørsmålene som de ulovfestede delegeringsreglene reiser. Det argumenteres for at reglene må forstås i lys av sin historiske og forvaltningspolitiske kontekst. Deretter analyseres ...
  • Overvektsprinsippets fremvekst 

   Røsvoll, Tarjei Ellingsen (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen undersøker beviskravet i sivile sakers utvikling fra 1940-tallet og frem til prinsippets gjennomslag rundt 2000-tallet. Resultatene av undersøkelsen utfordrer den etablerte presentasjonen av overvektsprinsippets ...
  • Suverene Schmitt? 

   Røsvoll, Tarjei Ellingsen; Kjølstad, Marius Mikkel (Journal article; Peer reviewed, 2020)