• Degenerasjon av varemerker - en analyse av varemerkeloven § 36 (b) 

      Reimers, Jan (Master thesis, 2017-07-06)
      Varemerker som blir så dominerende at de blir beskrivende for en hel produktgruppe, står i fare for å degenerere – å bli en alminnelig betegnelse for produktet eller tjenesten. Historisk har dette skjedd med store merker ...