• Kontraktshjelparansvar ved skade på anna enn kontraktsgjenstanden 

      Rekve, Anders Takvam (Master thesis, 2021-05-10)
      Oppgåva omhandlar det ulovfesta kontraktshjelparansvaret. Føremålet med oppgåva er å undersøke realdebitor sitt kontraktshjelparansvar dersom hjelparen si skadevalding ikkje utgjer eit misleghald av kontrakten mellom ...