• Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 

      Rise, Ingrid Knudsen By (Master thesis, 2019-06-18)
      I hvilken utstrekning har arbeidsgiver ansvar for gjengjeldelseshandlinger utført av varslerens kollegaer, jf. aml. § 2A-2?